Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Mylly Oy
Puurtajankatu 34, 04440 Järvenpää
puh: 010 802 828
s-posti: info@helsinginmylly.fi

2. Rekisterin nimi

Myllärin markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointiin sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille lukuunottamatta henkilötietojen käsittelijöitä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi ja yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite
  • Evästeiden avulla kerättyä tietoa sivuston käytöstä
  • Tieto uutiskirjeen tilauksesta tai peruutuksesta
  • Markkinointisuostumukset ja -kiellot
  • Muut käyttäjän itsensä antamat tiedot (kuten kilpailuvastaukset ja palautteet)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan

  • Myllarin.fi -verkkosivustolla olevien lomakkeiden tietojen kautta
  • myllarin.fi -sivuston uutiskirjetilauslomakkeen kautta
  • messuilla täytetyistä uutiskirjetilauslomakkeista
  • tapahtumissa täytetyistä arvontalipukkeista

Sivuilla vierailtaessa, sivusto voi jättää selaimeen käyttäjäevästeen (cookie, tekstitiedosto), jonka avulla vierailijalle voidaan näyttää kohdennettua Myllärin mainontaa tämän vieraillessa muilla Googlen, Metan tai muiden verkkomainontaa tarjoavien tahojen kanssa yhteistyötä tekevillä sivustoilla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta keräämiään tietoja ulkopuolisille, pois lukien myllarin.fi verkkosivuston sekä uutiskirjepalvelun tekniset toimittajat (henkilötietojen käsittelijät) ja näiden mahdolliset alikäsittelijät. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Tietojen säilyttämisaika

Tiedot säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistamista.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Tiedot poistetaan asiakkaan sitä pyytäessä. Kaikissa rekisteröidyille lähetettävissä markkinointiviesteissä on uutiskirjeen peruutuksen mahdollistava linkki. Peruutuksen yhteydessä rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä. Tietojen poistamista voi pyytää myös ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään yllämainituin yhteystiedoin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietojen käsittelijöiden tietoverkot ja laitteistot joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietojen käsittelijät vastaavat tietojen käsittelyn ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta.