Helsingin Myllyn vastuullisuusviljelyohjelma

Helsingin Mylly käynnisti vuonna 2022 sopimusviljelijöidensä kanssa käytännönläheisen ympäristöohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa satotasoja ja samalla vähentää viljelyn ympäristövaikutuksia. 

hyvä sato ei ole itsestäänselvyys - vaatii viljelijältä tekoja

Viljelyohjelman pilottivaiheessa mukana on 10 Helsingin Myllyn gluteenittoman kauran tuottajaa. Kaikki pilottiohjelmaan valitut tilat ovat pitkäaikaisia kumppaneitamme. Asiantuntijana ohjelmassa on täsmäviljelyn pioneeri ja viljelykonsultti Kari Alasaari.

Ohjelmassa on kaksi pakollista toimenpidettä, joista toinen on kauran tarkennettu lannoitus ja toinen on kukkiviin kasveihin perustuva viljelykierto. 

Sen lisäksi ohjelmassa on kahdeksan valinnaista toimenpidettä, joista viljelijät valitsevat kaksi kullekin satokaudelle. Valinnaisia toimenpiteitä ovat kerääjäkasvien käyttö, pellon laajennettu kasvipeitteisyys, laaja maaperäanalyysi, maaperäskannaus, pellon kasvukunnon arviointi, monimuotoisuuspellot, satokartat ja ravinnetasolaskelma.

”Omalla viljelyohjelmalla saamme pienemmällä ympäristökuormalla paremman sadon”, kertoo itsekin gluteenitonta kauraa viljelevä Helsingin Myllyn kauran ostopäällikkö Pekka Kultti (kuvassa).

Esimerkkejä viljelyohjelman toimenpiteistä

Tarkennettu lannoitus – oikea määrä oikeaan paikkaan

Kasvin tarvitsema lannoituksen määrä tutkitaan tarkkaan erilaisilla kasvustosensoreilla. Näin säästetään lannoituskuluja, saadaan parempi sato ja kasville annettu lannoite menee kasvuun, eikä valu ympäristöön. 

Kukkivat kasvit viljelykierrossa – peltojen kasvukunto paranee 

Noin kolmasosalla tilojen peltoalasta kasvaa kukkivia kasveja, kuten rypsiä tai hernettä. Öljy- ja palkokasvit ovat hyviä maaperälle niin rakenteen kuin pieneliötoiminnan kannalta. Ne vähentävät kasvinsuojeluaineiden ja lannoittamisen tarvetta sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla pölyttäjille ruokaa.

Muokkauksen vähentäminen ja kerääjäkasvit 

Osa pelloista kevytmuokataan syksyllä, osa pidetään kasvipeitteisenä talven yli. Näin ravinteet eivät huuhtoudu pois valumien ja eroosion vuoksi. Kasvipeitteisyys ja kerääjäkasvit parantavat pellon rakennetta, lisäävät hiilensidontaa ja pellon multaisuutta sekä pieneliöiden, kuten matojen määrää.

Maaperäskannaus

Maaperän skannaus auttaa viljelijää lannoittamaan ja kalkitsemaan peltoa sopivasti juuri oikeista kohdista.


Monimuotoisuuspellot

Monimuotoisuuspellot lisäävät viljellyn ympäristön monimuotoisuutta. Niille kylvetään mm. pölyttäjille ja linnuille soveltuvia niittykasveja.

Lue lisää viljelyohjelmasta

Myllärin uutiskirje

Liitämme mielellämme sähköpostiosoitteesi postituslistallemme. Myllärin uutiskirje ilmestyy n. 4-6 kertaa vuodessa. Valitse alta haluatko yleisen uutiskirjeen vai gluteenittomiin tuotteisiin keskittyvän uutiskirjeen. Muistathan ruksata myös suostumuksen.Voita kuukauden aamupalat!

Osallistut kilpailuun tällä lomakkeella.

Katso kilpailun säännöt

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voita kuukauden aamupalat!

Osallistut kilpailuun tällä lomakkeella.

Katso kilpailun säännöt

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.