Ilmoita havaitsemastasi väärinkäytöksestä nimettömänä

Jos havaitset Helsingin Mylly Oy:n toiminnassa väärinkäytöksiä tai epäasiallista toimintaa, toivomme, että ilmoitat siitä meille. Haluamme selvittää, mistä on kyse ja mitä asialle voidaan tehdä.

Whistleblowing Live on luottamuksellinen ja anonyymi kanava, jonka kautta voit ilmoittaa nimettömänä Helsingin Myllyyn liittyvistä väärinkäytösepäilyistä, rikkomuksista tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, häirintä, petos, lahjonta tai turvallisuuden puutteeseen vaikuttavat tekijät. Väärinkäytösepäilyt otetaan vakavasti, ja siksi ne onkin toivottavaa tuoda esiin suurempien ongelmatilanteiden välttämiseksi.

EU:n Whistleblower-direktiiviin pohjautuva ilmoittajansuojelulaki astui voimaan vuonna 2023. Laki edellyttää, että väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden tulee saada asianmukaista suojelua.

Ilmoitukset tehdään nimettöminä, eikä ilmoittajasta tallennu sellaisia tietoja, joiden perusteella ilmoituksen lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa. Ilmoitukset yksilöityvät kanavan automaattisesti luoman tunnuskoodin avulla, mikä mahdollistaa anonyymin kommunikoinnin ilmoittajan ja organisaation välillä. Luottamuksellisuus ja anonymiteetti pätee myös silloin, kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin.

Whistleblowing Live -palvelun eli anonyymin ilmoituskanavan tuottaa yhteistyökumppanimme Tutkimustalo Servitium. Se käsittelee kanavaan tulleet ilmoitukset luottamuksellisesti, ja raportoi niistä yrityksessämme nimetyille henkilöille. Helsingin Myllyllä ilmoituksia käsittelevät henkilöstöasioista vastaava ja viestintäpäällikkö.

Jätä ilmoitus Helsingin Myllyn Whistleblowing Live -kanavaan

Kaura maisema taivas